Felhasználási feltételek

Kérjük olvassa el figyelmesen a honlapunkkal kapcsolatos, annak használatára irányadó szabályokat és feltételeket tartalmazó alábbi tájékoztatót, amely részletes információval szolgál Önnek arra vonatkozóan, hogy az általunk kínált szolgáltatásokat és információkat milyen módon illetve feltételek mellett használhatja fel. E tájékoztatás kiterjed a honlap használata során szükségképpen felmerülõ adatcsere során irányadó, illetve általunk alkalmazott eljárásokra és szabályokra, továbbá a honlapunkon elérhetõ egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos korlátozásokra is.

1. Értékesítési akciók
Egyes esetekben honlapunkon különféle akciókat hirdetünk meg, melyek feltételeit a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezésit is szem elõtt tartva igyekszünk minden részletre kiterjedõen ismertetni. Ugyanakkor az akció feltételeinek terjedelme, vagy területileg eltérõ feltételei szükségessé tehetik azt, hogy honlapunkon csak az akció fõbb feltételeit tüntetjük fel. Ilyen esetekben - tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve - honlapunkon felkérjük Önt, hogy az akció részletes feltételeirõl az ott megadott helyeken szíveskedjék tájékozódni. Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy az említett akciók a Verde Projekt Kft. (a továbbiakban: Peugeot Frédi-Béni) részére idõrõl-idõre rendelkezésére álló raktárkészlet illetve szállítási határidõk függvényei. Ennek megfelelõen Peugeot Frédi-Béni nem tudja garantálni és ennek megfelelõen nem vállal felelõsséget azért, hogy az akcióban meghirdetett termékek vagy szolgáltatások Magyarország minden helységében és az akció teljes idõtartama alatt korlátlanul rendelkezésre állnak. Peugeot Frédi-Béni fenntartja magának a jogot, hogy bármely meghirdetett akció feltételeit minden elõzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa, illetve az akciót megszüntesse azzal a kikötéssel, hogy errõl honlapunkon természetesen haladéktalanul tájékoztatást adunk.

2. Felelõsség a honlap tartalmáért
A honlapunkon megjelenõ adatokat és információkat törekszünk a lehetõ legnagyobb gondossággal, többszöri ellenõrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetõsége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezetõ vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhetõ információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Peugeot Frédi-Béni nem vállal felelõsséget a honlapon megjelenõ adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történõ felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelõen Peugeot Frédi-Béni nem vállal felelõsséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkezõ bármilyen jellegû közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

3. A honlap tartalmának felhasználása illetve védelme
Szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenõ adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a honlap Ön képernyõjén megjelenõ kialakítása a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.
Tekintettel arra, hogy honlapunk kialakítása illetve elrendezése a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le kivéve, ha erre honlapunkon Ön kifejezetten engedélyt kap.

4. Védjegyek oltalma
A honlapunkon szereplõ védjegyek, márkanevek és logók tulajdonosa a Verde Projekt Kft. valamint az Automobiles Peugeot. Ezzel kapcsolatos jogok védelem alatt állnak.

5. További honlapok
Honlapunk az Ön kényelme és jobb kiszolgálása céljából további honlapok címeit tartalmazhatja, melyek az azokra történõ kattintással érhetõk el. Tekintettel arra, hogy Peugeot Frédi-Béni ezen további honlapok tartalmát semmilyen eszközzel nem tudja befolyásolni, az azokban megjelenõ adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azok Ön által szándékozott célra történõ felhasználásra való alkalmasságáért Peugeot Frédi-Béni semmilyen felelõsséget nem vállal, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli. Ennek megfelelõen Peugeot Frédi-Béni nem vállal felelõsséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkezõ bármilyen jellegû közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

6. Irányadó jog
A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a honlapon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelõ rendelkezései az irányadók.